Euthanasie

Euthanasie
Autor: MVDr Stanislav Kollar | Datum: 3.5.2009 - 19:51 | Shlédnuto: 1760x

    Život psa je přibližně pětkrát kratší než život člověka. Při pořizování štěněte musíme tedy počítat i s tím, že s velkou pravděpodobností život psa skončí dříve než život jeho pána. S rozvojem veterinární medicíny se život zvířat nejen zkvalitňuje, ale často i značně prodlužuje. Pes se pak dostává ve stáří do stavu, kdy jeho zdraví je udržováno medikamenty. Je to tedy stav do jisté míry nepřirozený, který se u zvířat v přírodě nevyskytuje. Často tedy ve vyšším věku nastává situace, kdy zvíře trpí chronickou chorobou, která jej sice bezprostředně na životě neohrožuje, ale jeho život působí jemu samotnému i jeho majiteli více útrap něž radosti ze společného soužití. Je také třeba připomenout, že náhlý exitus je u starého psa daleko méně častý, nežli u člověka. O bezbolestném ukončení života – euthanasii - musí rozhodnout majitel psa, veterinární lékař má při tomto rozhodování důležitou, ale pouze poradní funkci.

              Požadavky na preparát používaný pro euthanasii jsou poměrně náročné a musí nejen splňovat kriteria příslušných předpisů na ochranu zvířat proti týrání, ale jsou na něj kladeny ještě další praktické nároky. Objem preparátu by neměl být příliš velký, účinek by měl být uspokojivě rychlý i v případech, kdy jej nelze aplikovat  iv., neměl by ovlivňovat výsledky patoanatomického ani dalších laboratorních vyšetření.