Poranění člověka psem

Poranění člověka psem
Autor: MVDr Stanislav Kollar | Datum: 3.5.2009 - 19:59 | Shlédnuto: 1538x

        Každý majitel plně zodpovídá za škody, které pes způsobí. Dojde-li k poranění člověka zvířetem, je povinností majitele jednak poskytnout první pomoc postiženému, jednak učinit další opatření proti nákaze postižené osoby vzteklinou. Stejně je třeba postupovat i v případě, že dojde k poranění vlastním psem. Zvíře, které poranilo člověka, musí být předvedeno k veterinární prohlídce nejpozději do 24 hodin po pokousání, druhé vyšetření pak následuje pátý den (den, ve kterém k pokousání došlo, se počítá jako nultý). Povinnost zajistit vyšetření zvířete vyplývá ze zákona. Dojde-li po poranění z jakéhokoli důvodu k úhynu zvířete, zasílá se k patoanatomickému vyšetření celý kadaver, nebo jen hlava. Histologické vyšetření na průkaz přítomnosti viru se provádí z mozku (Amonova rohu).

 

 

            Očkování poraněné osoby je nevyhnutelné:

 

-         není-li možné zajistit a vyšetřit zvíře, které poranění způsobi