Vakcinace

Vakcinace
Autor: MVDr Stanislav Kollar | Datum: 18.4.2011 - 12:47 | Shlédnuto: 1911x

Základní pojmy:

 

Imunoprofylaxe je zvyšování specifické odolnosti vůči infekčnímu agens.

 

Imunoprofylaxe   pasivní – odolnost (imunita) je předávána od jiného imunního jedince – například kolostrem matky.

 

Imunoprofylaxe aktivní – odolnost je získána po prodělání choroby nebo po podání specifických vakcín.

 

Imunita (odolnost) – celková – chrání organismus proti generalizovaným infekcím

*      lokální – uplatňuje se na jednotlivých sliznicích (respirační a                           

      gastrointestinální infekce)

 

Kolostrání imunita  - odolnost poskytovaná prostřednictvím mleziva

 

 

Vakcinační okno  období trvající nejméně 2 - 3 týdny, kdy hladina kolostrálních protilátek      

                                 poklesla natolik, že neposkytuje dostatečnou ochranu proti infekci, ale        

                                 přitom nelze ještě použít vakcíny s běžnou koncentrací antigenu, protože  

                                 by byly neutralizovány zbytkovými kolostrálními protilátkami. Toto    

                                 období končí vytvořením účínné hladiny protilátek po vakcinaci.

 

         S aktivní imunoprofylaxí začínáme u štěňat obvykle ve věku 6 – 12 týdnů. Zahájení vakcinace i konkrétní vakcinační schéma stanoví veterinární lékař v závislosti na nákazové situaci, způsobu chovu, výživě, imunoprofylaxi matek a využití štěněte v budoucnu.           Vakcíny dělíme na živé a inaktivované.

Inaktivované vakcíny obsahují neživé (inaktivované) agens. Výhodou inaktivovaných vakcín je jejich bezpčnost – nehrozí nebezpečí vzniku  onemocnění. Nevýhodou je naopak potřeba použití většího množství antigenu a větší počet aplikací.

         Živé vakcíny obsahují oslabený (atenuovaný) zárodek, který se replikuje v těle a vyvolává tvorbu protilátek, ale není schopen vyvolat infekční chorobu.

         .

S vakcinací štěňat začínáme obvykle ve věku 6 – 12 týdnů. Vakcinační program – vakcinační schéma – stanoví veterinární lékař podle nákazové situace, způsobu chovu a  budoucího využití psa, výživě a imunoprofylaxi matky. Minimální interval mezi vakcinací a revakcinacemi je 2 týdny, optimální 3 – 4  týdny. Interval revakcinací dospělých psů je obvykle jeden rok.

 

 

Příklady  vakcinačních schémat:

 

 

 První vakcinace              Další vakcinace

 

6 týdnů   parvoviroza      8 týdnů parvoviroza              12 týdnů parvoviroza 6 měsíců vzteklina

                                                 psinka                                      psinka 

                                                 inf. hepatitida                          inf.hepatitida

                                                 (leptospiroza)                          (leptospiroza)

 

8 týdnů parvoviroza           12 týdnů parvoviroza                                6 měsíců vzteklina

             psinka                                   psinka

             inf. hepatitida                       inf. hepatitda

 

 

Každoroční revakcinace se povinně provádí proti vzteklině. Dle požadavků chovatele se pak obvykle rozšiřuje. Nelze doporučit ve vakcinačních schématech kombinovat vakciny různých výrobců.

 

 

 

 

 

S vakcinací štěňat začínáme obvykle ve věku 6 – 12 týdnů. Vakcinační program – vakcinační schéma – stanoví veterinární lékař podle nákazové situace, způsobu chovu a  budoucího využití psa, výživě a imunoprofylaxi matky. Minimální interval mezi vakcinací a revakcinacemi je 2 týdny, optimální 3 – 4  týdny. Interval mezi revakcinacemi dospělých psů jsou pak obvykle jeden rok.

 

         Při vakcinaci je nutné dodržet následující pravidla:

1.       Co nejlépe se seznámit s chovem, ze kterého zvíře pochází

2.     Při první návštěvě provést podrobné, při dalších alespoň zkrácené klinické vyšetření.

3.     Vakcinovat pouze zdravá zvířata.

4.     Podle konkrétní situace zvolit nejvhodnější vakcinační schema.

5.     Používat správně skladované vakciny.

6.     Vystavit očkovací průkaz nebo europas.

7.     Sledovat preventivní zákroky proti parazitům.

8.     Sledovat úroveň hygieny chovu a výživy.

 

 

 

 

Optimální interval mezi vakcinací a revakcinacemi by měl být dva až tři týdny.