Výstavy psů

Výstavy psů
Autor: MVDr Stanislav Kollar | Datum: 3.5.2009 - 20:02 | Shlédnuto: 1447x

     Na výstavách se hodnotí exteriér psů.  Posuzují se podrobně všechny tělesné znaky – kvalita chrupu (např. skus, plnochrupost), tvar a barva očí, tvar a nasazení uší – a obdobně další  detaily celé postavy, dále délka, kvalita a barva srsti, mechanika pohybu v kroku a klusu. Zběžně se hodnotí i povaha psa podle jeho momentálních projevů. Pes by měl být natolik ukázněný, aby bylo možné vše objektivně posoudit a popsat. Vycvičenost se však na výstavách nehodnotí a jsou  pro ni vyhrazeny jiné akce – zkoušky a různé soutěže.

 

V České republice se pořádají následující výstavy:

 

1.      Oblastní

    – jsou přístupné pro plemena psů uvedená v propozicích. Rozhodnutí o tom, na které oblastní výstavě bude určité plemeno vystavováno, přísluší chovatelskému klubu.

2.      Krajské 

-  jsou svou náplní oblastním velmi podobné.

3.      Klubové

     – jsou přístupné pro plemeno či plemena sdružené v pořádajícím chovatelském klubu. Pokud je plemeno členěno do více chovatelských klubů, má každý z nich právo na  svou vlastní klubovou výstavu. Pokud se však zadává titul CAC, musí být otevřena pro všechny jedince daného plemene bez ohledu na členství v klubu. Pravidla pro získání titulu Klubový vítěz vycházejí z předpisů příslušného klubu.

4.      Speciální

     – může být pro dané plemeno pořádána pouze jednou v roce a to i v případě, že je plemeno chováno ve více chovatelských klubech. Je tedy na dohodě příslušných klubů, jaký systém zavedou.

5.      Národní

     – jsou výstavy přístupné pro všechna plemena psů.

6.      Mezinárodní

     – jsou výstavy pořádané pod patronací FCI a jsou přístupné pro všechna FCI uznaná plemena. Na mezinárodních výstavách se posuzuje podle výstavního řádu  FCI – ten je našemu velmi podobný.

 

Psi jsou na výstavách zařazováni do jednotlivých tříd:

 

A.    Třída dorostu  

      - stáří od  6 do 9 měsíců – může být otevírána na všech typech výstav.

B.    Třída mladých  

       - stáří od  9 do 18 měsíců  - může být otevírána na všech typech výstav

C.    Třída otevřená

      - stáří od 15 měsíců bez ohledu na vykonané zkoušky  a získaná ocenění

D.    Mezitřída

     - stáří 15 – 24 měsíců

E.    Třída pracovní

     - stáří od 15 měsíců, přístupná psům

     -  na mezinárodních výstavách se otevírá pouze u plemen, u kterých je    jednou z podmínek pro získání titulu Iteršampion absolvování zkoušky. Typ zkoušky vychází z požadavků FCI  a její složení musí být doloženo tzv. „velkým certifikátem“

    -  na ostatních typech výstav u všech plemen uvedených v předchozím odstavci a dále pak u plemen, jejichž chovatelské kluby o možnost pracovní třídy požádaly. Podkladem pro zařazení do této třídy je malý certifikát (samozřejmě může být i velký). Cerfikáty vystavují plemenné knihy

F.      Třída vítězů    

   – může být otevřena na výstavě oblastné, krajské, klubové, speciální a národní. Je přístupná psům a fenám s tzv. uznaným titulem (Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy, Národní vítěz,  šampion členského státu FCI a Interšampion). V úvahu přichází pouze tituly  získané ve třídách určených pro dospělé jedince.

G.   Třída šampionů

    – může být otevřena pouze na mezinárodní výstavě a hlásit se do ní mohou jedinci s titulem šampion členského státu FCI nebo Interšampion.

H.   Třída veteránů

    - může být otevřena na všech typech výstav a je přístupna psům a fenám starším 9 let

I.     Třída mimo konkurenci

    – je třída, ve které se nezadávají tituly ani ocenění. V rámci této třídy většinou vystavovatelé předvádějí úspěšné psy a feny, u kterých již nestojí o další tituly, ale chtějí je kynologické veřejnosti ukázat.

 

Tituly

 

           Udělování titulů není nárokové. Tituly mohou být zadávány bez ohledu na počet soutěžících psů, pokud kvalita kandidátů odpovídá.

 

CAJC

         - zadává se psům a fenám ve třídě mladých oceněným známkou výborný

CAC 

         - zadává se psům a fenám oceněným ve třídě otevřené, mezitřídě, pracovní a šampionů známkou výborný 1

 

Res. CAC

          - zadává se psům a fenám  oceněným ve třídě otevřené, mezitřídě pracovní a  šampionů  známkou výborný 2

 

          Nejhezčí veterán - zadává se nejhezčímu psu nebo feně každého plemene ve třídě veteránů

 

CACIB – Res. CACIB  

        o tento titul soutěží zvláš?  psi a feny, kteří ve třídách otevřené, mezitřídě, pracovní a šampionů  obdrželi výborný 1 nebo výborný 2

 

BOB      

           o tento titul soutěží oba CAJC, CACIB pes a CACIB fena a nejhezčí veterán

 

 

          Před každou výstavou jsou obvykle  písemně stanoveny konkrétní podmínky, za kterých lze zvíře předvést.

 

 

 

 

Klasifikace

 

     Posuzovaní psi jsou klasifikováni:

 

Výborný - modrá stužka

Velmi dobrý - červená stužka

Dobrý - zelená stužka

Velmi nadějný - žlutá stužka                                         

Nadějný - bílá stužka

 

        U  psů a fen oceněných známkou výborný nebo velmi dobrý se obvykle stanovuje pořadí prvních čtyř jedinců.